Ako budeme pracovať v budúcnosti?

Milí spolupracovníci

Pracovný svet v súčasnosti prechádza zmenami, ktoré sa dejú doteraz nezvyklou rýchlosťou. Zažívame spoločenské, politické a technologické zmeny. Udržateľnosť nášho konania ako osôb a spoločnosti sa stáva čoraz dôležitejšou. Digitalizácia, intenzívnejšie vytváranie sietí a meniace sa očakávania spotrebiteľov si vyžadujú neustále prispôsobovanie. Prebiehajúce zmeny potrebujú samostatných, motivovaných zamestnancov, ktorí sú pripravení týmto zmenám čeliť.

My ako HR podporujeme so stratégiou HR 2026+ podniky spoločnosti Bell Food Group v tom, aby sa stali najatraktívnejšími zamestnávateľmi vo svojom odvetví a svojom regióne. Viac informácií sa dozviete vo videu. Že sa pri natáčaní nepodarilo vždy všetko na prvýkrát, to si môžete pozrieť tu.

Otázky a odpovede

Náš pracovný svet sa mení a my sa meníme spolu s ním. Samozrejme, vynára sa veľa otázok, ktoré sa týkajú nás a našej práce. So stratégiou HR 2026+ sa s týmito témami vyrovnáme, aby sme aj v budúcnosti bolo tými, ktorí udávajú smer. Položte nám svoju otázku týkajúcu sa novej stratégie HR a objavte množstvo otázok a odpovedí, ktoré už boli položené.

Mám záujem ďalej sa profesionálne rozvíjať. Bude ma v tom oddelenie HR a stratégia HR podporovať?

My ako HR podporujeme vás ako zamestnanca, ako aj vášho manažéra pri výbere vhodných ponúk ďalšieho vzdelávania.

Frank Wermter

Frank Wermter,
Vedúci úseku personálneho rozvoja Bell Food Group

Ako budem môcť aj v budúcnosti nájsť kompetentných odborníkov pre moje oddelenie?

Je bez pochýb, že pracovný trh sa z hľadiska zamestnávateľov skomplikoval. O to dôležitejšie je, aby sme vynikli – ponukou atraktívnych zamestnaneckých a pracovných podmienok, spôsobom procesu podávania žiadostí na rovnocennom základe a prostredníctvom nových a inovatívnych procesov vyhľadávania.

Johannes Meister,
HR manažér Bell Schweiz

Uvažuje sa o zavádzaní opatrení ďalšieho vzdelávania mimo DACH (región Nemecko – Rakúsko – Švajčiarsko)?

Áno, naším cieľom je, aby sme v priebehu roka 2023 ponúkli opatrenia v medzinárodnom kontexte. Naším predsavzatím je zahájiť základné kurzy z oblastí procesov (hodnotiaci pohovor), riadenia a komunikácie. Momentálne uvažujeme aj o tom, do akej miery dokážeme integrovať ponuky v rámci TopX.

Alexander Ganz

Alexander Ganz,
Vedúci HR Eisberg

Prečo je v rámci spoločnosti Bell Food Group len 20 % mobilných kancelárií?

My v rámci spoločnosti Bell Food Group sa vyznačujeme zmyslom pre spolupatričnosť. Na pracoviskách, kde je to realizovateľné, umožňujeme mobilnú kanceláriu jeden deň v týždni. V ostatné dni však kladieme veľký dôraz na to, aby sme boli spolu, rozvíjali nápady ako tím, bavili sa a napredovali spoločne. Našou silnou stránkou sú naše vzťahy v rámci našich tímov.

Endrik Dallmann,
Vedúci HR Bell Food Group

Poznám žiačku, ktorá by veľmi rada študovala u Bell Food Group. Kde sa môžem dozvedieť viac o študijných ponukách?

Kontaktujte s dôverou vaše HR, tam vám radi povedia, či a aké kurzy sú ponúkané vo vašej prevádzke.

Sandra Soto

Sandra Soto,
Vedúca projektov HR Bell Food Group

Vo výrobe nemáme my zamestnanci prístup na intranet. Aké informačné kanály môžeme využiť, aby sme sa dozvedeli viac o našej spoločnosti?

Od polovice roku 2022 je platforma "my Bell Food Group" využívaná ako informačný nástroj pre našich zamestnancov v prvých oblastiach. Cieľom je, aby všetci zamestnanci, ktorí prejavia záujem, mali možnosť informácií a interaktívnej výmeny na "my Bell Food Group"-i. Neváhajte sa opýtať svojho manažéra alebo miestneho HR, kedy bude "my Bell Food Group" dostupný vo vašej oblasti.

Endrik Dallmann,
Vedúci HR Bell Food Group

Oblasti činnosti stratégie HR 2026+

Nová stratégia HR 2026+ zahŕňa šesť veľkých tematických oblastí. Tu vám vysvetlíme, o čo vlastne ide.

Organizácia

Pokračujeme v rozvoji našej HR organizácie spôsobom orientovaným na benefity. Aktívne sa podieľame na ďalšom rozvoji celej organizácie a tým prispievame k úspechu spoločnosti Bell Food Group.

Kultúra

Prispievame k identifikácii so spoločnosťou Bell Food Group, a to ako pre zamestnancov, tak aj pre uchádzačov. Podporujeme kultúru ocenenia, siete zamestnancov a otvorenú výmenu.

Governance

Zjednocujeme naše konanie na úrovni skupiny konzekventnou implementáciou smerníc a definovaním štandardov HR.

Digitalizácia

Digitalizujeme naše služby na úrovni skupiny a disponujeme databázou kmeňových údajov a spoločných ukazovateľov pre všetkých zamestnancov.

Rozvoj ľudských zdrojov

Našou snahou je obsadzovať väčšinu manažérskych pozícií interne. Za týmto účelom ponúkame ďalšie vzdelávanie podľa úrovne a potrieb a ponúkame učňovské a študijné miesta v profesiách, ktoré sú pre nás dôležité.

Nábor a udržanie zamestnancov

Uchádzačom ponúkame atraktívne zamestnanecké a pracovné podmienky a vytvárame predpoklady pre rôznorodú pracovnú silu s väčším počtom žien v riadiacich pozíciách.