Jak budeme v budoucnu pracovat?

Milé zaměstnankyně, milí zaměstnanci,

naše každodenní pracovní procesy nyní doznávají změn, které přicházejí dosud nebývalou rychlostí. Zažíváme spoustu společenských, politických a technologických změn. Trvalá udržitelnost našeho konání – jako lidí i jako firmy – je čím dál důležitější. Digitalizace, rostoucí stupeň propojenosti a změna očekávání zákazníků vyžadují, abychom se dokázali neustále přizpůsobovat. Pro tyto změny potřebujeme samostatné, motivované a na změny připravené pracovníky.

Jako oddělení HR podporujeme v rámci naší strategie HR 2026+ firmy v rámci Bell Food Group, v její snaze stát se nejatraktivnějším zaměstnavatelem v branži i regionu. Video vám prozradí více. Že se při natáčení nepodařilo všechno hned napoprvé, můžete vidět zde.

Otázky a odpovědi

Pracovní svět se mění a my se měníme spolu s ním. Při tom se samozřejmě vynořuje řada otázek, které se týkají nás a naší práce. Se strategií HR 2026+ se těchto témat zdárně zhostíme, abychom byli i v budoucnu na špičce. Zeptejte se na novou strategii HR a přečtěte si zde řadu již položených otázek a odpovědí na ně.

Chci se profesně dál rozvíjet. Podpoří mě oddělení HR a strategie HR?

My jako HR podpoříme jak vás jako zaměstnance, tak i vašeho vedoucího pracovníka při výběru vhodných nabídek dalšího vzdělávání.

Frank Wermter

Frank Wermter,
ředitel personálního rozvoje Bell Food Group

Jak najdu pro své oddělení i v budoucnu kompetentní odborníky?

Trh práce se stal pro zaměstnavatele nepochybně složitějším. O to důležitější je, abychom vyčnívali nad průměr – atraktivními zaměstnaneckými a pracovními podmínkami, férovým procesem náboru a novými a inovativními procesy vyhledávání.

Johannes Meister,
Vedoucí HR Bell Švýcarsko

Plánuje se zavedení opatření dalšího vzdělávání mimo DACH?

Ano, naším cílem je nabízet v průběhu roku 2023 opatření na mezinárodní úrovni. Rozhodli jsme se začít se základními kurzy z oblastí procesů (MAG), vedení a komunikace. Momentálně také zvažujeme, do jaké míry můžeme zapojit nabídky v rámci TopX.

Alexander Ganz

Alexander Ganz,
Vedoucí HR Eisberg

Znám jednu studentku, která by ráda studovala u Bell Food Group. Kde se mohu dozvědět více o studijních nabídkách?

Obraťte se na vaše lokální oddělení HR, tam vám můžeme sdělit, zda a jaké studijní programy jsou na vašem pracovišti nabízeny.

Endrik Dallmann,
Vedoucí HR Bell Food Group

Znám jednu studentku, která by ráda studovala u Bell Food Group. Kde se mohu dozvědět více o studijních nabídkách?

Obraťte se na vaše lokální oddělení HR, tam vám můžeme sdělit, zda a jaké studijní programy jsou na vašem pracovišti nabízeny.

Sandra Soto

Sandra Soto,
Vedoucí projektů HR Bell Food Group

Ve výrobě nemáme my, zaměstnanci přístup na intranet. Jaké informační kanály můžeme využít, abychom se dozvěděli více o naší firmě?

Od poloviny roku 2022 byl jako informační nástroj pro naše zaměstnance v prvních oblastech nasazen "my Bell Food Group". Cílem je pomocí systému "my Bell Food Group" informovat všechny zainteresované zaměstnance a umožňovat interaktivní vzájemnou komunikaci. Neváhejte se u svého vedoucího pracovníka nebo místního oddělení HR zeptat, kdy bude "my Bell Food Group" ve vaší oblasti k dispozici.

Endrik Dallmann,
Vedoucí HR Bell Food Group

Oblasti působnosti strategie HR 2026+

Nová strategie HR 2026+ zahrnuje šest velkých tematických oblastí. Zde vám vysvětlíme, o co tu jde.

Organizace

Naši organizaci HR dále rozvíjíme se zaměřením na uživatele. Přebíráme aktivní roli v dalším rozvoji celé organizace a přispíváme tak k úspěchu Bell Food Group.

Kultura

Přispíváme k identifikaci s Bell Food Group, se zaměstnanci i kandidáty. Podporujeme kulturu vzájemného respektu, zesítění zaměstnanců a otevřenou výměnu informací.

Governance

V celé skupině sjednocujeme naše konání důslednou realizací zadání a definováním standardů HR.

Digitalizace

V rámci celé skupiny digitalizujeme naše služby a pro všechny zaměstnance máme k dispozici databázi kmenových údajů a společné ukazatele.

Personální rozvoj

Většinu vedoucích pozic chceme obsazovat interně. Za tímto účelem realizujeme další vzdělávání v souladu s danými úrovněmi a potřebami a nabízíme učňovská i studijní místa v profesích, které jsou pro nás důležité.

Nábor a udržení zaměstnanců

Nabízíme kandidátům atraktivní pracovní a pracovní podmínky a vytváříme předpoklady pro různorodé osazenstvo s větším počtem žen na vedoucích pozicích.