Ohlasovňa skupiny Bell Food Group (whistleblowing)

Skupina Bell Food Group jakožto podnik a všichni naši zaměstnanci jsou vázáni zákonem, předpisy a vnitřními směrnicemi. Abychom si zachovali integritu, nelze v žádném případě připustit jejich ohrožení. Etické a morální hodnoty jsou závazné pro naše zaměstnance, ale i pro naše obchodní partnery.

V případě jakéhokoli podezření, že dochází k porušení zákona, neetickému chování nebo porušení našeho etického kodexu je Vám k dispozici naše ohlašovna. Ohlašovna slouží našim zaměstnancům, dodavatelům a obchodním partnerům jako místo, kde mohou nahlásit jakékoli přestupky nebo podezření, že k nějakému přestupku došlo. Mezi takové přestupky spadají například:

 • podvod, krádež, zpronevěra
 • úplatky/korupce
 • porušení antimonopolního práva
 • porušení zásad ochrany údajů nebo bezpečnosti IT
 • ohrožení bezpečnosti produktu
 • porušení závazků ohledně životního prostředí
 • střet zájmů
 • sexuální obtěžování, diskriminace, narušení osobní integrity

Přijatá hlášení budou zpracována standardizovaným postupem. S veškerými přijatými údaji bude naloženo v přísném utajení. Hlášení lze podat také anonymně, pokud si to oznamovatel přeje, zaručujeme, že tato anonymita zůstane zachována i v dalším průběhu procesu.

Nejbezpečnější cestou k podání oznámení je následující odkaz, který si otevřete v prohlížeči svého soukromého počítače:
http://www.whistle-blow.org/bellfoodgroup

Nebo se přes následující odkaz můžete dostat přímo na portál ohlašovny:
Ohlašovna skupiny Bell Food Group (whistleblowing)

A

Odpovědný pracovník HR
Vedoucí pracovník

 • Osobní stížnosti týkající se práce (např. mezilidské konflikty nebo názorové rozdíly)
 • Podmínky zaměstnávání (např. plat, pracovní doba, sociální výhody nebo disciplinární opatření)

B

Místo pro oznamování whistleblowingu

 • podvod, krádež, zpronevěra
 • podplácení/korupce
 • porušení antimonopolního práva
 • porušení ochrany osobních údajů nebo IT bezpečnosti
 • porušení předpisů/nedostatky u bezpečnosti výrobků
 • porušení zákonů o ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů týkajících se životního prostředí
 • konflikty zájmů
 • sexuální obtěžování, diskriminace, porušení osobní integrity

C

Kanály

Online formulář:
www.bellfoodgroup.com/whistle-blow

E-mail:
info-compliance@bellfoodgroup.com

Telefon:
Vedoucí oddělení Interní revize a compliance:
+41 58 326 2754