Meldpunt voor klokkenluiders van de Bell Food Group

De Bell Food Group als bedrijf en al onze medewerkers zijn gebonden aan de wet, de voorschriften en de interne richtlijnen. Om onze integriteit te behouden mag naleving daarvan op geen enkele manier in gevaar worden gebracht. Ethische en morele waarden dienen te worden nageleefd door onze medewerkers, maar ook door onze zakenpartners.

Als u vermoedt dat er sprake is van een schending van de wet, van onethisch gedrag of van overtreding van onze gedragscode, dan kunt u contact opnemen met contactpunt voor klokkenluiders. Onze werknemers, klanten, leveranciers en zakenpartners kunnen gebruik maken van dit contactpunt om vermoedelijke of feitelijke inbreuk te melden. Dergelijke inbreuken betreffen bijvoorbeeld:

 • Fraude, diefstal, verduistering
 • Omkoping/corruptie
 • Inbreuken op het kartelrecht
 • Schending van privacy- of IT-beveiligingsbeleid
 • Productveiligheid
 • Schendingen van de milieuvoorschriften
 • Belangenverstrengeling
 • Seksuele intimidatie, discriminatie, schendingen van persoonlijke integriteit

De gedane meldingen worden middels een gestandaardiseerde procedure verwerkt. Alle ontvangen informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Meldingen kunnen op verzoek anoniem worden verstuurd, waarbij de anonimiteit in ieder geval ook in de verdere loop van het proces wordt gegarandeerd

De veiligste manier om een melding te doen is door het volgende adres in de browser van uw privécomputer te typen:
http://www.whistle-blow.org/bellfoodgroup

U kunt het meldpunt ook rechtstreeks bereiken door de volgende link te volgen:
Meldpunt voor klokkenluiders van de Bell Food Group

A

HR-manager
Leider

 • Persoonlijke, werkgerelateerde klachten (bv. tussen menselijke conflicten of meningsverschillen)
 • Arbeidsvoorwaarden (bv. Salaris, werkuren, sociale uitkeringen of disciplinaire maatregelen)

B

Meldpunt voor klokkenluiders

 • Fraude, diefstal, verduistering
 • Omkoping/corruptie
 • Schendingen van de antitrustwetgeving
 • Schending van de richtlijnen voor gegevensbescherming of IT-beveiliging
 • Overtredingen/gebreken in verband met de productveiligheid
 • Overtredingen van de milieuwetgeving of andere milieuvoorschriften
 • Belangenconflicten
 • Seksuele intimidatie, discriminatie, schending van de persoonlijke integriteit

C

Kanalen

Online-formulier:
www.bellfoodgroup.com/whistle-blow

E-mail:
info-compliance@bellfoodgroup.com

Telefoon:
Hoofd Interne Audits en Compliance:
+41 58 326 2754