Biuro ds. zgłaszania nieprawidłowości w Bell Food Group

Grupa Bell Food jako przedsiębiorstwo i wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania prawa, przepisów i wewnętrznych wytycznych. Przestrzeganie ich nie może być w żaden sposób naruszone po to, by zachować naszą integralność. Wartości etyczne i moralne są wiążącą podstawą dla naszych pracowników, ale także dla naszych partnerów biznesowych.

W przypadku podejrzenia naruszenia prawa, nieetycznego zachowania lub naruszenia naszego Kodeksu Postępowania, do Państwa dyspozycji pozostaje Biuro ds. zgłaszania nieprawidłowości. Nasi pracownicy, klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi mogą za jego pomocą zgłaszać podejrzenia lub rzeczywiste naruszenia. Do takich naruszeń należą na przykład:

 • oszustwo, kradzież, defraudacja
 • przekupstwo/korupcja
 • naruszenia antymonopolowe
 • naruszenie zasad ochrony danych lub bezpieczeństwa IT
 • bezpieczeństwo produktu
 • naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska
 • konflikty interesów
 • molestowanie seksualne, dyskryminacja, naruszenie nietykalności osobistej

Przychodzące raporty są przetwarzane zgodnie ze standaryzowaną procedurą. Wszystkie otrzymane informacje są traktowane jako ściśle poufne, a zgłoszenia można składać, wedle uznania, anonimowo, przy czym w dalszym toku procesu anonimowość jest zawsze gwarantowana.

Najbezpieczniejszym sposobem złożenia doniesienia jest kliknięcie poniższego adresu w przeglądarce swojego prywatnego komputera:
http://www.whistle-blow.org/bellfoodgroup

Albo przejście bezpośrednio do portalu do zgłaszania nieprawidłowości za pomocą następującego linku:
Biuro ds. zgłaszania nieprawidłowości w Grupy Bell Food

A

Osoba odpowiedzialna z Działu HR
Osoba z kadry kierowniczej

 • Osobiste, związane z pracą skargi (np. konflikty międzyludzkie albo różnice zdań)
 • Warunki zatrudnienia (np. pensja, czas pracy, świadczenia socjalne albo działania dyscyplinarne)

B

Biuro ds. zgłaszania nieprawidłowości

 • Kłamstwo, kradzież, sprzeniewierzenie
 • Przekupstwo/korupcja
 • Naruszenia przepisów antymonopolowych
 • Naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych lub bezpieczeństwa informatycznego
 • Naruszenia/braki w zakresie bezpieczeństwa produktów
 • Naruszenie ustaw dotyczących ochrony środowiska lub innych przepisów środowiskowych
 • Konflikty interesów
 • Molestowanie seksualne, dyskryminacja, naruszenie nietykalności osobistej

C

Kanały

Formularz internetowy:
www.bellfoodgroup.com/whistle-blow

E-mail:
info-compliance@bellfoodgroup.com

Telefon:
Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego i Zgodności:
+41 58 326 2754