Eisberg 001 Eisberg 002 Eisberg 003
Bell Food Group – Leading in Food

Spoločne tvoríme budúcnosť

Milé zamestnankyne, milí zamestnanci

S rastom nášho podniku stále narastala aj rozmanitosť osôb, kultúr a oblastí obchodnej činnosti. Obohacuje to našu prácu a stále viac stavia človeka do centra našej tvorivej činnosti. A to je dobré, pretože spoločne dosahujeme naše ciele a umožňujeme zažiť našu značku. Pritom je pre nás dôležitý váš ďalší rozvoj a chceli by sme vás povzbudiť, aby ste nám predniesli svoje nápady, prejavili iniciatívu a prevzali zodpovednosť. Pretože len s vašimi individuálnymi silnými stránkami a spoločne zžitými hodnotami dokážeme ponúknuť zákazníkom a spotrebiteľom to najlepšie a vyrábať produkty najvyššej kvality.

Tešíme sa, že môžeme na tejto ceste kráčať spoločne s vami.

Vedenie skupiny Bell Food Group

Čo chceme dosiahnuť

S radosťou, kompetenciou a vedomím zodpovednosti sa chceme stať jedným z najlepších potravinárskych podnikov v Európe. Veľký cieľ, za ktorý sa všetci každodenne angažujeme. Kvôli ktorému sa všetci zameriavame na spoločné hodnoty a zásady.

Za tým si stojíme

Spoločne sa posúvame vpred. Naše hodnoty ukazujú, za čím si stojíme, a vedú nás počas našej každodennej práce.

Máme radi pôžitok.

Čoho sa chytíme, to je dobré a zaručuje už viac ako 150 rokov najvyššiu kvalitu. S našimi široko rozvetvenými kompetenciami, remeselnou zručnosťou a solídnou finančnou základňou sprevádzame, podporujeme a podnecujeme našich zákazníkov, partnerov a spotrebiteľov. Preto sa na nás môžete spoľahnúť – v súčasnosti aj v budúcnosti.

Tvoríme budúcnosť.

Jednoducho sa neuspokojíme, ale kladieme si, rovnako ako aj naši zákazníci, stále nové výzvy. Aby sme dokázali veci robiť lepšie a nájsť riešenia pre známe, ako aj nové výzvy. Takto predvídame budúcnosť a plní energie ju aktívne tvoríme.

Žijeme zodpovednosť.

Udržateľné myslenie a konanie je naša zodpovednosť. Vieme: Ešte máme pred sebou veľa práce a všetko staviame na to, aby sme sa každým dňom zlepšovali. Pretože chceme byť dobrým príkladom a prispieť k životu v súlade s prostredím, v ktorom žijeme.

Človek je v centre záujmu

V skupine Bell Food Group je v centre záujmu človek. S našimi individuálnymi schopnosťami, s našimi potrebami a našimi spoločnými cieľmi. Chceme, aby naši zamestnanci prichádzali do práce s radosťou a mohli prispieť k spoločnému úspechu. Ponúkame otvorené a ľudské pracovné prostredie, ktoré sa vyznačuje vzájomným rešpektom.

Princípy riadenia

Pri riadení nášho podniku a spolupracovníkov prikladáme význam dodržiavaniu princípov riadenia. Princípy riadenia sú záväzné pre všetky osoby zodpovedné za riadenie; spolupracovníkom slúžia na orientáciu.

Som vzorom

 • Byť príkladom pri uvádzaní našich hodnôt a princípov vedenia do praxe
 • Byť skromný a prístupný
 • Konať čestne a transparentne
 • Byť príkladom rovnocenného nediskriminačného prístupu

Prejavujem uznanie

 • Prejavovať záujem a rešpekt
 • Aktívne počúvať
 • Prejaviť dôveru
 • Poskytnúť úprimnú a konštruktívnu spätnú väzbu
 • Vysloviť pochvalu

Rozhodujem ja

 • Prevziať zodpovednosť
 • Komunikovať jasne a sprostredkovať zmysel
 • Dôsledne uvádzať rozhodnutia do praxe
 • Cielene delegovať
 • Vnímať zmeny ako šance

Podávam výkon

 • Prejaviť odhodlanie a disciplínu
 • Zvyšovať vlastné vzdelanie a kompetencie
 • Vzbudiť motiváciu a nadšenie
 • Využiť silu tímu
 • Pracovať cielene a so zameraním na riešenie

Podporujem d‘alší rozvoj

 • Dodávať ľuďom odvahu
 • Rozpoznávať, sprevádzať a koučovať talenty
 • Poskytnúť voľný priestor
 • Vnímať chyby ako šance
 • Zdieľať vedomosti a skúsenosti

Čo nás spája

Spoločne to ide lepšie. Nasledujúce zásady by nás mali ako tím viac spojiť. Takto zanecháme v našom odvetví stopu – ako podnik, ako tím, ako jednotlivec.