Corporate responsibility

Zapewnienie długoterminowego sukcesu firmy Bell jest naszym wspólnym zadaniem. Dla nas – jako wiodącej firmy zajmującej się przetwórstwem mięsnym w Europie – istotna jest jednak nie tylko jakość produktów. Stanowi ona podstawę sukcesu i jest oczywistym warunkiem zadowolenia klientów. Ale w celu zapewnienia długoterminowego sukcesu cały czas musimy również dbać o reputację, którą firma Bell cieszy się u swoich współpracowników i klientów. Oznacza to konieczność kształtowania całego łańcucha wartości w sposób odpowiedzialny, począwszy od hodowli zwierząt, których mięso przetwarzamy, przez ubój i produkcję, po warunki pracy naszych pracowników. Dotyczy to także efektywnego wykorzystania zasobów, ochrony środowiska naturalnego i podejścia do wszystkich, którzy są związani z naszą pracą – i to zarówno w sposób przychylny, jak i krytyczny.

Dzięki aktywnej realizacji i kształtowaniu idei corporate responsibility nie tylko zyskujemy akceptację naszych działań, lecz także możemy wyróżnić się na tle rynku, osiągając tym samym długoterminową przewagę konkurencyjną. Dodatkowo minimalne standardy dotyczące wszystkich produktów Grupy Bell, które pod wieloma względami przewyższają wymogi prawne, są dla nas tak samo ważne jak tworzenie wartości dodanej dla konsumentów.

Podstawę naszej idei corporate responsibility stanowi strategia zrównoważonego rozwoju, będącą punktem wyjścia wszystkich podejmowanych przez nas działań. Obejmuje istotne obszary działalności i tematy, a także organizacyjne warunki ramowe realizacji i kontroli. W strategii zrównoważonego rozwoju odpowiedzialność podzieliliśmy na trzy obszary działania: nasza odpowiedzialność za produkty, nasza odpowiedzialność za efektywne wykorzystanie zasobów i ochronę klimatu oraz nasza odpowiedzialność jako pracodawcy i społeczna. Dla wszystkich obszarów działalności zdefiniowano strategiczny kierunek, stanowiący podstawę opracowywania projektów dotyczących wszystkich kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem istotnych dla firmy Bell. W celu ugruntowania pozycji lidera firmy Bell w dziedzinie zrównoważonego rozwoju wdrożono szereg projektów w ramach wszystkich obszarów działalności.

Kontakt

Bell Polska Niepołomice
Ul. Mokra 11
32-005 Niepołomice

Tel. +48 12 28100-34
Faks +48 12 28100-38
info.pl @bellfoodgroup.com