Eisberg 001 Eisberg 002 Eisberg 003
Bell Food Group – Leading in Food

Wspólnie tworzymy przyszłość

Drodzy Pracownicy!

Wraz z rozwojem naszej firmy rosła również różnorodność ludzi, kultur i obszarów działalności. Wzbogaca to naszą pracę i sprawia, że ludzie są coraz bardziej w centrum naszych działań. To dobrze, razem osiągamy nasze cele i ożywiamy naszą markę. Wasz dalszy rozwój jest dla nas ważny i chcielibyśmy zachęcić Was do zgłaszania pomysłów, wykazywania inicjatywy i brania odpowiedzialności. Ponieważ tylko dzięki Waszym indywidualnym atutom i wspólnie wyznawanym wartościom możemy zrobić wszystko, co najlepsze dla klientów i konsumentów oraz wytwarzać produkty o najwyższej jakości.

Z niecierpliwością czekamy na możliwość podążania tą drogą razem z Wami.

Kierownictwo Bell Food Group

Co chcemy osiągnąć

Z radością, kompetencją i poczuciem odpowiedzialności chcemy stać się jedną z najlepszych firm spożywczych w Europie. Jest to wielki cel, do którego wszyscy dążymy każdego dnia. Do którego wszyscy kierujemy się wspólnymi wartościami i zasadami.

To jest dla nas ważne

Razem idziemy naprzód. Nasze wartości pokazują, co jest dla nas ważne i czym kierujemy się w naszej codziennej pracy.

Kochamy smak.

To, co oferujemy, jest dobre i od ponad 150 lat gwarantuje najwyższą jakość. Dzięki naszym szerokim kompetencjom, kunsztowi i solidnym podstawom finansowym towarzyszymy, wspieramy i inspirujemy naszych klientów, partnerów i konsumentów. Dlatego możesz na nas liczyć – dziś i jutro.

Kształtujemy przyszłość.

Nie wystarczy nam zadowolenie, stawiamy sobie i naszym klientom coraz to nowe wyzwania. Aby robić rzeczy lepiej i znajdować rozwiązania zarówno dla znanych, jak i nowych wyzwań. W ten sposób przewidujemy przyszłość i z energią aktywnie ją kształtujemy.

Żyjemy odpowiedzialnie.

Zrównoważone myślenie i działanie jest naszym obowiązkiem. Wiemy, że: Wciąż jest wiele do zrobienia i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby z każdym dniem stawać się coraz lepszymi. Ponieważ chcemy dawać dobry przykład i przyczyniać się do życia w harmonii z naszym środowiskiem.

Skupiamy się na ludziach

W Bell Food Group ludzie są w centrum uwagi. Z ich indywidualnymi możliwościami, potrzebami i naszymi wspólnymi celami. Chcemy, aby nasi pracownicy z przyjemnością przychodzili do pracy i mogli przyczynić się do naszego wspólnego sukcesu. Oferujemy otwarte i ludzkie środowisko pracy, które charakteryzuje się uznaniem.

Zasady stosowane przez kadrę kierowniczą

Zasady stosowane przez kadrę kierowniczą ustalają, do czego przywiązujemy wagę, zarządzając przedsiębiorstwem i pracownikami. Zasady stosowane przez kadrę kierowniczą są wiążące dla wszystkich osób pełniących funkcje kierownicze i stanowią również drogowskaz dla pracowników.

Jestem wzorem do naśladowania

 • Bądź przykładem naszych wartości i zasad przywództwa
 • Pamiętaj o skromności i przystępności
 • Działaj uczciwie i przejrzyście
 • Żyj na równi, nie dyskryminuj

Okazuję uznanie

 • Okaż zainteresowanie i szacunek
 • Aktywnie słuchaj
 • Obdarzaj zaufaniem
 • Udzielaj szczerych i konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Udzielaj pochwał

Decyduję

 • Weź na siebie odpowiedzialność
 • Komunikuj się w jasny sposób i nadawaj sens wypowiedziom
 • Konsekwentnie wdrażaj decyzje
 • Deleguj zadania w ukierunkowany sposób
 • Postrzegaj zmiany jako szanse

Pokazuję skuteczność

 • Pokazuj zaangażowanie i dyscyplinę
 • Lepiej przyswajaj wiedzę i doskonal umiejętności
 • Wzbudzaj motywację i entuzjazm
 • Wykorzystaj siłę zespołu
 • Pracuj w sposób zorientowany na cele i rozwiązania

Wspieram dalszy rozwój

 • Zachęcaj ludzi
 • Zidentyfikuj i wspieraj talenty, bądź dla nich wzorem
 • Zapewnij sobie przestrzeń
 • Postrzegaj błędy jako szanse
 • Dziel się wiedzą i doświadczeniem

Co nas łączy

Wszystko działa lepiej razem. Poniższe myśli przewodnie mają na celu zbliżenie nas do siebie jako zespołu. W ten sposób dajemy przykład w naszej branży – jako firma, jako zespół, jako jednostki.