Privacy Policy

Bell Food Group AG

Dumneavoastră sau firma, pentru care lucrați, se află în raport cu o societate care face parte din grupul Bell Food Group („Bell Food Group”) într-un raport pre-contractual sau contractual sau, dumneavoastră vă aflați din alte motive într-un raport de comunicare cu Bell Food Group. Din Bell Food Group fac parte în special acele societăți, care figurează în bilanțurile semestriale sau anuale ale societății Bell Food Group AG (publicate online la adresa https://www.bellfoodgroup.com/en/investors/annual-reports/).

Vă informăm cu plăcere cu privire la aspecte legate de protecția datelor.

1. Bell Food Group prelucrează datele dumneavoastră, care rezultă din comunicarea existentă dintre dumneavoastră și noi sau dintr-o vizită efectuată în locațiile noastre (contactul) sau pentru că Bell Food Group a primit de la dumneavoastră datele de contact.

În special următoarele categorii de date fac parte din datele, pe care Bell Food Group le-ar putea prelucra de la dumneavoastră (în măsura în care suntem îndreptățiți să primim aceste date):

Titlul academic, prenumele, numele, datele de adresare (în special adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa fizică, adresa de Skype), data nașterii, angajatorul, ocupația, descrierea funcției, profilul pe rețelele sociale precum și toate celelalte date cu caracter personal, care rezultă din comunicarea cu dumneavoastră, date cu caracter personal ce decurg din vizitele dumneavoastră la locațiile noastre (număr de înmatriculare, sosire, plecare), datele de utilizare a unei rețele WiFi

În măsura în care dumneavoastră, ca persoană fizică, sunteți partener contractual de-al nostru (în calitate de furnizor sau de client), pot interveni și alte date cu caracter personal, ca de exemplu:

sediul social al firmei sau al unei filiale, CUI, nr. de înregistare la R.C., numere de cont bancar, date de card de credit, informări de la biroul de credit, informări de debitor, informări de bonitate , informații din registrele de faliment sau de insolvență, istroricul comenzilor și al livrărilor, datele de efectuare a plății și informații privind întârzierile la plată pentru clienți

2. Operator de date Ordonanța (UE) 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor fizice la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru circulația liberă a datelor și pentru abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul General de Protecție a Datelor), scurt: „RGPD“) și deținător de bază de date în sensul legii federale elvețiene cu privire la protecția datelor (235.1) („DSG“) precum și regulamentul elvețian la legea federală privind protecția datelor (235.11) este persoana juridică, a cărei angajat este persoana, de la care ați primit e-mailul cu linkul către această declarație privind protecția datelor.

Dacă ați primit e-mailul de la un angajat al firmelor Bell Food Group AG sau Bell Schweiz AG, vă aducem la cunoștință cine este reprezentantul deținătorului bazei de date respectiv a operatorului de date pe teritoriul Uniunii Europene conform art. 27 din RGPD:

Bell Deutschland GmbH & Co. KG,
Brookdamm 21,
21217 Seevetal
Germania
www.bellfoodgroup.com
Tel. +49 40 768 00 50
FAX +49 40 768 005 301
datenschutz.de@bellfoodgroup.com

Dacă societatea membră a grupului Bell Food Group a numit un împuternicit cu protecția datelor, îl găsiți aici.

3. Scopul prelucrării de date este îndeplinirea contractului încheiat cu dumneavoastră sau cu societatea la care lucrați sau îndeplinirea măsurilor pre-contractuale; temeiul legal pentru acesta este art. 6 alin. 1 lit b) din RGPD resp. art. 13 alin. 2 lit a) din Legea privind protecția datelor. La relații privind bonitatea temeiul legal suplimentar este asigurat de art. 6 alin. 1 lit f) RGPD resp. art. 13 alin. 1 Legea privind protecția datelor. Interesul nostru justificat rezultă din faptul că, în vederea minimizării riscurilor și a unui management de creanțe, trebuie să cerem informații privitoare la bonitatea și capacitatea de plată a diverșilor parteneri contractuali, trebuind în acest sens să facem apel la surse de furnizare de relații și la registre consacrate; drept pentru care acesta prevalează în fața interesului persoanei vizate. Dacă dumneavoastră sau societatea pentru care lucrați nu vă aflați nici în raporturi contractuale și nici pre-contractuale cu Bell Food Group, scopul prelucrării de date constă în asigurarea posibilității de a lua și menține legătura cu dumneavoastră, și de a vă prelucra solicitarea. În acest caz temeiul legal este asigurat de art. 6 alin. 1 lit f) RGPD resp. art. 13 alin. 1 Legea privind protecția datelor. Interesul îndreptățit al grupului Bell Food constă în aceea, că luăm solicitarea dumneavoastră în serios și că dorim să o prelucrăm. Deoarece ați formulat o solicitare și vă aflați în contact cu noi, comunicarea este și în interesul dumneavoastră, neexistând alte interese de-ale dumneavostră care să prevaleze.

În acest sens folosim datele dumneavoastră și în scopul de a cultiva contacte sociale, în special de a vă informa asupra unor evenimente și de a vă invita la acestea, de a vă felicita cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere sau de a vă felicita de sărbători sau zile festive. Temeiul legal în acest sens este asigurat de art. 6 alin. 1 lit f) RGPD resp. art. 13 alin. 1 Legea privind protecția datelor. Interesul îndreptățit al grupului Bell Food constă în aceea, că dăm importanță contactelor sociale și ne străduim să aflăm dacă și dumneavoastră vă doriți să cultivați asemenea contacte sociale. Dacă ne aduceți la cunoștință că nu doriți să cultivați contacte sociale, vom renunța bine-nțeles la utilizarea datelor în acest scop.

Totodată prelucrăm datele și în scopul de a vă informa după caz, prin poștă, cu privire la produsele, ofertele, serviciile și noutățile noastre din gama de produse a grupului nostru sau și a altor societăți membre ale grupului de firme Bell Food Group, dacă dumneavoastră sau societatea pentru care lucrați a dobândit sau s-a arătat interesată de, produse sau servicii ale unui membru al grupului Bell Food Group. Temeiul legal în acest sens este asigurat de art. 6 alin. 1 lit f) RGPD resp. art. 13 alin. 1 Legea privind protecția datelor. Interesul îndreptățit (pentru concernul nostru) este, de a rămâne în legătură cu potențiali sau viitori parteneri de afaceri, pentru a discuta eventual în viitor despre o relație contractuală cu privire la cumpărarea și vânzarea de mărfuri sau de servicii, oferite de Bell Food Group. Interesul dumneavoastră nu prevalează față de acesta, deoarece luarea de contact cu dumneavoastră într-un asemenea caz a avut loc în cadrul unei relații profesionale, iar în interesul dumneavoastră profesional, este și formarea unei rețele din care deasemenea să rezulte contracte viitoare.

În final, din scopul prelucrării de date face parte și faptul că Bell Food Group utilizează după caz datele, pentru a-și apăra judiciar sau extrajudiciar drepturile sale sau ale unor terți. Temeiul legal în acest sens este asigurat de art. 6 alin. 1 lit b) și art. 6 alin. 1 lit f) din RGPD resp. art. 13 alin. 1 Legea privind protecția datelor. Interesul nostru îndreptățit este acela de a apăra poziția noastră juridică, respectiv posibilitatea de a aduce dovezi în sprijinul poziției noastre juridice. În ceea-ce vă privește pe dumneavoastră, nu există interese privind drepturi și libertăți care să prevalze interesului nostru de a ne apăra.

4. La date au acces și terți. Destinatarii de date sunt cu această ocazie

a. societăți membre Bell Food Group,

b. prelucrători contractuali de date, pe care îi utilizăm în activitatea noastră (de ex. agenții de marketing și hosting, firme de IT)

c. alți terți, care la rândul lor sunt operatori de date cu caracter personal în sensul RGPD (de ex. bănci, prestatori de servicii poștale, consilieri fiscali, auditori financiari, avocați)

d. autorități publice ca de ex. instanțe, în măsura în care suntem obligați să le punem la dispoziție date, sau dacă întreprindem acest lucru în sprijinul apărării drepturilor noastre respectiv în raport cu anumite pretenții.

5. Date rămân în Spațiul Economic European și în Elveția, având în vedere faptul că în favoarea Elveției s-a adoptat și o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat (2000/518/CE) în sensul art. 45 alin. 1 RGPD.

6. Durata, de-alungul căreia Bell Food Group prelucrează date, se stabilește după caz, conform politicii de ștergere a datelor, specifice grupului Bell Food Group cu respectarea scopului precum și a prevederilor legale naționale (în special cu privire la termenele de ștergere și de arhivare a datelor). Vă informăm cu plăcere cu privire la anumite date, dacă doriți amănunte în acest sens. În acest scop, vă recomandăm să luați legătura cu persoana dumneavoastră de contact.

7. Cu privire la prelucrarea de date aveți următoarele drepturi: Aveți în condițiile legii, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi, dreptul la: informare, dreptul de corectare sau de ștergere sau dreptul de limitare a prelucrării. Totodată aveți dreptul de contestare împotriva prelucrării precum și dreptul de transfer al datelor. Dacă la un moment dat v-ați exprimat acordul de prelucare a datelor cu caracter personal sau acordați acest drept în viitor, aveți dreptul de revocare a unui asemenea acord.

Bine-nțeles că vă puteți plânge unei autorități de supraveghere, dacă aveți impresia, că nu prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu reglementările privind protecția datelor în vigoare.

8. În anumite cazuri prelucrarea datelor poate fi dispusă legal, de ex. la identificarea persoanelor în legătură cu prevederile legale de combatere a spălării banilor, a respectării listelor de sancțiuni și de boicot și în vederea documentării raporturilor contractuale și de dovedire a acestora față de autorități (de ex. administrații financiare și autorități vamale).

9. La Bell Food Group nu se iau decizii automatizate și nici nu se întocmesc profiluri.

10. Parțial recepționăm date de la terți, și anume în cadrul colaborării tuturor membrilor grupului Bell Food Group. Dacă deja ați luat contact cu o altă societate membră a grupului Bell Food Group este posibil ca aceasta să fi stocat datele dumneavoastră cu caracter personal într-o bază de date centrală iar ceilalți membri ai grupului Bell Food Group să folosească, la rândul lor, aceste date.

Deasemenea este posibil ca noi - în situația în care dumeavoastră în calitate de persoană fizică sunteți în mod nemijlocit client sau furnizor de-al nostru – să solicităm de la un terț informații de credit, bonitate, faliment sau insolvență sau alte informații cu privire la situația dumneavoastră financiară sau juridică.

Dacă sunteți angajat al unei societăți, este posibil să fi obținut datele dumneavoastră de la un coleg, care v-a indicat drept o persoană de contact, adecvată pentru lămurirea anumitor problemelor.