Eisberg 001 Eisberg 002 Eisberg 003
Bell Food Group – Leading in Food

Samen geven we vorm aan de toekomst

Beste medewerkers,

Door de groei van ons bedrijf is ook de diversiteit aan mensen, culturen en activiteiten toegenomen. Dat verrijkt ons werk en stelt de mens steeds meer centraal binnen ons bedrijf. Dat is goed, want samen realiseren wij onze doelen en maken ons merk beleefbaar. Hierbij hechten wij aan uw verdere ontwikkeling en willen wij u stimuleren om ideeën te opperen, initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Want alleen op basis van uw individuele sterke kanten en met gedeelde waarden kunnen wij onze klanten en consumenten het beste bieden en producten van de hoogste kwaliteit vervaardigen.

Wij verheugen ons om samen met u deze weg in te slaan.

Groepsleiding Bell Food Group

Dit willen wij bereiken

Met plezier, competentie en verantwoordelijkheidsgevoel willen wij uitgroeien tot één van de beste foodbedrijven van Europa. Een belangrijk doel waarvoor wij ons elke dag inzetten. En waarvoor wij ons allemaal op gezamenlijke waarden en principes oriënteren.

Hiervoor staan wij

Samen gaan we vooruit. Onze waarden tonen waar wij voor staan en vormen de leidraad voor ons dagelijks werk.

Wij houden van genieten.

Wat wij aanpakken is goed en garandeert al meer dan 150 jaar de hoogste kwaliteit. Met onze veelzijdige competenties, ons vakmanschap en onze solide financiële basis begeleiden, ondersteunen en enthousiasmeren wij onze klanten, partners en consumenten. Daarom kunnen mensen op ons vertrouwen – vandaag en morgen.

Wij geven vorm aan de toekomst.

Wij zijn niet snel tevreden en dagen onszelf en onze klanten steeds weer uit. Om dingen beter te doen en oplossingen te vinden voor bekende en nieuwe uitdagingen. Zo anticiperen wij op de toekomst en geven hier samen vol energie vorm aan.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid.

Het is onze verantwoordelijkheid om duurzaam te denken en te handelen. Wij weten: er is nog veel te doen en wij doen er alles aan om elke dag een stukje beter te worden. Wij willen namelijk het goede voorbeeld geven en een bijdrage leveren aan een leven in harmonie met ons milieu.

De mens staat centraal

Bij Bell Food Group staat de mens centraal. Met zijn individuele vaardigheden, met zijn behoeften en onze gemeenschappelijke doelen. Wij willen dat onze medewerkers met plezier naar hun werk gaan en een bijdrage aan het gezamenlijke succes kunnen leveren. Wij bieden een open en menselijke werkomgeving die wordt gekenmerkt door waardering.

Leiderschapsprincipes

In de leiderschapsprincipes is vastgelegd wat wij waarderen in het management van ons bedrijf en onze medewerkers. De leiderschapsprincipes zijn voor alle leidinggevenden bindend; ze dienen als oriëntatie voor de medewerkers.

Ik ben een rolmodel

 • Onze waarden en leiderschapsprincipe voorleven
 • Bescheiden en benaderbaar zijn
 • Eerlijk en transparant handelen
 • Gelijke behandeling uitdragen, geen discriminatie

Ik toon waardering

 • Interesse en respect tonen
 • Actief luisteren
 • Vertrouwen schenken
 • Eerlijke en constructieve feedback geven
 • Lof uitspreken

Ik beslis

 • Verantwoordelijkheid overnemen
 • Duidelijk communiceren en betekenis toelichten
 • Besluiten consequent uitvoeren
 • Gericht delegeren
 • Veranderingen als kans beschouwen

Ik presteer

 • Inzet en discipline tonen
 • Eigen ontwikkeling en competenties vergroten
 • Motivatie en enthousi-asme opwekken
 • Profiteren van de kracht van het team
 • Doel- en oplossingsgericht werken

Ik stimuleer ontwikkeling

 • Mensen aanmoedigen
 • Talenten herkennen, begeleiden en coachen
 • Vrijheid benutten
 • Fouten als kans beschouwen
 • Kennis en ervaring delen

Wat ons verbindt

Samen gaat het beter. De volgende grondbeginselen moeten ons als team dichter bij elkaar brengen. Zo geven wij binnen de branche een duidelijk signaal af – als bedrijf, als team, als individu.