Eisberg 001 Eisberg 002 Eisberg 003
Bell Food Group – Leading in Food

Společně vytváříme budoucnost

Milé zaměstnankyně, milí zaměstnanci,

s růstem naší firmy přichází i zvýšení různorodosti v lidské, kulturní a obchodní oblasti. To je pro naši práci obohacující a středobodem našeho konání se stále intenzivněji stávají lidé. Je to tak dobře, protože společně dosahujeme našich cílů a naše značka díky tomu žije. Zároveň je pro nás důležitý další rozvoj – chtěli bychom Vás povzbudit, abyste projevovali iniciativu a přebírali odpovědnost. Protože pouze s Vašimi individuálními silami a se společně každý den uplatňovanými hodnotami dokážeme přinášet to nejlepší našim zákazníkům a spotřebitelům a vyrábět produkty nejvyšší kvality.

Jsme rádi, že s Vámi můžeme jít po této cestě společně.

Vedení skupiny Bell Food Group

Čeho chceme dosáhnout

S radostí, kompetencemi a vědomím odpovědnosti se chceme stát jednou z největších potravinářských firem v Evropě. Je to velký cíl a my se pro něj každý den angažujeme. Abychom cíle dosáhli, orientujeme se podle společných hodnot a zásad.

Toto nás charakterizuje

Společně postupujeme kupředu. Naše hodnoty ukazují, co nás charakterizuje, a vedou nás v naší každodenní práci.

Milujeme požitek.

Do čeho se pustíme, je dobré a zaručeně již více než 150 let v nejvyšší kvalitě. S našimi široce rozprostřenými kompetencemi, řemeslnou zručností a solidní finanční základnou doprovázíme, podporujeme a ohromujeme naše zákazníky, partnery a spotřebitele. Proto se na nás lze spolehnout, a to jak dnes, tak i zítra.

Vytváříme budoucnost.

Nespokojujeme se zkrátka s tím, čeho jsme dosáhli – společně s našimi zákazníky hledáme stále nové výzvy. Chceme dělat věci lépe a nacházet řešení jak pro známé, tak i pro nové výzvy. Předvídáme tak budoucnost a energicky ji spoluvytváříme.

Žijeme odpovědností.

Naší odpovědností je uvažování a konání ve znamení udržitelnosti. Víme jedno: Máme před sebou ještě spoustu práce a veškeré úsilí vkládáme do toho, abychom každý den byli o něco lepší. Chceme totiž jít dobrým příkladem a přispívat k životu v souladu s životním prostředím kolem nás.

Středem zájmu je člověk

U Bell Food Group je středem zájmu člověk. Člověk se svými individuálními schopnostmi, potřebami a našimi společnými cíli. Chceme, aby naši zaměstnanci chodili do práce rádi a aby mohli přispívat k našemu společnému úspěchu. Nabízíme otevřenou a lidskou pracovní atmosféru, která se vyznačuje respektem.

Zásady vedení

Zásady vedení stanovují, na co klademe důraz při vedení naší firmy a našich zaměstnanců. Zásady vedení jsou závazné pro všechny vedoucí pracovníky; pro zaměstnance slouží jako orientační vodítko.

Jsem vzorem

 • Příkladné naplňování našich hodnot a zásad vedení.
 • Skromné a přístupné vystupování.
 • Čestné a transparentní jednání.
 • Rovné zacházení, žádná diskriminace.

Projevuji úctu

 • Projevování zájmu a respektu.
 • Aktivní naslouchání.
 • Důvěřování.
 • Poskytování upřímné a konstruktivní zpětné vazby.
 • Chválení.

Rozhoduji

 • Přebírání odpovědnosti.
 • Jasná a srozumitelná komunikace.
 • Důsledná realizace rozhodnutí.
 • Cílené delegování.
 • Vnímání změn jako příležitostí.

Podávám výkon

 • Projevování odhodlání a disciplíny.
 • Zvyšování vlastní kvalifi kace a kompetencí.
 • Vzbuzování motivace a nadšení.
 • Využití síly týmu.
 • Práce s orientací na cíl a řešení.

Podporuji další rozvoj

 • Povzbuzování lidí.
 • Rozpoznávání, podpora a koučování talentů.
 • Zajištění manévrovacího prostoru.
 • Vnímání chyb jako šancí.
 • Sdílení znalostí a zkušeností.

Co nás spojuje

Společně to jde lépe. Následující zásady by nás měly více stmelit jako tým. Vysíláme v rámci našeho oboru signál – jako firma, jako tým, jako jedinec.